Torsås Bygdegårds historia

Många krafter och ideella timmar har lagts ner på att utveckla och behålla en samlingslokal för Torsåsborna. Alla kan inte nämnas men ett par personer måste finns med i vår historia: 

Torsten Johansson, Olle Andersson, Olle Berg samt Gustav Eriksson var alla med från starten.   Karl-Erik Gustavsson, Alf Jonsson, Einar Andersson, Gunnar Gummesson och Anders Ericsson med många fler har funnits med därefter och har gjort en stor insats för Torsås bygdegård.

 

1932    Torsås SLU (centerns ungdomsförbund) köper mark av Elof Pettersson och bygger  en    samlingslokal.

1937    Bygdegårdsföreningen bildas. Andelar såldes för en blygsam summa till privatpersoner och föreningar.

1959    Dags för en omfattande renovering och förbättring av standarden.Stora scenen byggs och utbyggnad av stora salen sker. Toaletter och pannrum i källaren installeras.

1993    Renovering och utbyggnad med ny handikappanpassad entré samt nya toaletter.   Köket renoveras och storköksdiskmaskin installeras. Finansiering sker i lika delar  från  Boverket, Torsås kommun samt egna medel.

2010    Invändig målning samt byte av gardiner.

2014   Inköp av nya bord och stolar

2018  Inköp av ny scenridå

2019 Helrenovering av kök, ny handikapptoalett, ny matta i hall och trappa.

 

© Interaktivmedia - 2010 - bygdegard.nu