Hyra av de mindre rummen

B,C salenB-sal

Denna sal passar utmärkt till möten eller mindre fester för ca 30 personer. Köket finns i nära anslutning.
I salen finns whiteboard och video.
Kostnad: 500 kr för 1/2 dag, 1000 kr kök+ 1 1/2 dygn.

C-sal

Denna sal passar för t.ex. föreningsmöten. Här finns plats för ca 15 personer.
Kostnad: 200 kr/ tillfälle.

© Interaktivmedia - 2010 - bygdegard.nu