Hyra av de mindre rummen

B,C salenB-sal

Denna sal passar utmärkt till möten eller mindre fester för ca 30 personer. Köket finns i nära anslutning.
I salen finns whiteboard och video.
Kostnad:                                                B-sal + kök  1½ dygn   1200 kr              B-sal + kök    ½ dygn     600 kr

 

C-sal

Denna sal passar för t.ex. föreningsmöten. Här finns plats för ca 15 personer.
Kostnad: 300 kr per tillfälle.

© Interaktivmedia - 2010 - bygdegard.nu