Hyra hela bygdegården

A-salen:

Här finns en stor scen med loge och musik- och högtalaranläggning.
Plats vid sittande bord ca 150 personer.

Passar för:

A-salen
Förslag på dukning

 

Nytt kök

 

  • Fester av olika slag
  • Musikunderhållning
  • Dans
  • Informationsmöten
  • Teaterföreställningar

Kostnad:

Samtliga lokaler + kök:     2½ dygn     2800 kr
Samtliga lokaler + kök:     1½ dygn     2400 kr
A-sal + kök :                       ½ dygn      1200 kr      (dag- eller kvällsaktivitet) 

© Interaktivmedia - 2010 - bygdegard.nu