Hyra hela bygdegården

A-salen:

Här finns en stor scen med loger och musik och högtalaranläggning.
Plats vid sittande bord ca 150 personer.

Passar för:

A-salen
Förslag på dukning

 

Nytt kök

 

  • Fester av olika slag
  • Musikunderhållning
  • Dans
  • Informationsmöten
  • Teaterföreställningar

Kostnad:

Hela bygdegården
Kök+A+B+C-sal : 2200 kr (1,5 dygn) 2700 kr (2,5 dygn)
A-salen + kök : 1000 kr (ca 0,5 dygn) Dag eller kvällsaktivitet

© Interaktivmedia - 2010 - bygdegard.nu