Kontaktuppgifter

Ordförande/bokningsansvarig

Hans-Olof Berg  / 0486-230 65 / 070-669 2524
hans-olof.berg@telia.com

Sekreterare

Ann-Chatrin Wahldorfsson

Kassör

Niils-Erik Arnesson / 0486-230 41 / 070-398 9360

Ledamöter:

Kenneth Wik

Christer Törnblom

Hasse Thörn

Östen Barrdahl

Lena Ovesson

 

Länk till ; Bygdegårdarnas riksförbund

© Interaktivmedia - 2010 - bygdegard.nu